Free4 4050e315fa0010ab6d253733fe1f4458
סדרת סרטונים מתנה מבית לחישות לילה להעצמת ילדים. בסדרה תלמדו את 3 העקרונות של הורים מעצימים, מהו המסר החבוי בהתנהגות הילדים שלכם, הכוח החזק בעולם לחולל שינויים בילדים ועוד...
372873cc39eedc93eab58ade249db588
ערכת העצמה לילדים לקראת השנה החדשה ולכל שינוי בחייהם. הערכה כוללת" 1. הדרכה מיוחדת: הסודות של לחישות לילה להעצמת ילדים לקראת השנה החדשה" 2. דו"ח "איך להפוך את השנה הקרובה ...
1b575a94393ef440956bcb17ea078d84
1. הדרכה מיוחדת (הרצאה): העצמת ילדים להתמודדות עם פחדים 2. דו"ח מיוחד לסיכום ההדרכה ופירוט התרגילים לביצוע עם הילדים 3. 2 קבצים של לחישות לילה להעצמת ילדים להתמודדות עם הפח...
Free4 Acae1d62c40b2a388158f78404ea54ec
אמהות ללא יסוריי מצפון בעידן של סופרוומן הרצאה חינמית באהבה לכל האמהות