63cd659dd0cace401a21b7b02381f806
התכנית להורים מעצימים לילדים מאושרים מבית לחישות לילה להעצמת ילדים
372873cc39eedc93eab58ade249db588
ערכת העצמה לילדים לקראת השנה החדשה ולכל שינוי בחייהם. הערכה כוללת" 1. הדרכה מיוחדת: הסודות של לחישות לילה להעצמת ילדים לקראת השנה החדשה" 2. דו"ח "איך להפוך את השנה הקרובה ...
1b575a94393ef440956bcb17ea078d84
1. הדרכה מיוחדת (הרצאה): העצמת ילדים להתמודדות עם פחדים 2. דו"ח מיוחד לסיכום ההדרכה ופירוט התרגילים לביצוע עם הילדים 3. 2 קבצים של לחישות לילה להעצמת ילדים להתמודדות עם הפח...
Free4 Acae1d62c40b2a388158f78404ea54ec
אמהות ללא יסוריי מצפון בעידן של סופרוומן הרצאה חינמית באהבה לכל האמהות
Aec6659328032cf6e5d9aaaa78bc5ac1
כל הקבצים והמדיטציות של לחישות הלילה מרוכזים לכם באתר אחד